Arranjament de la plaça de sant ramon

Arranjament de la plaça de sant ramon 01/01/11 31/01/12

Aquest projecte s'emmarca dins de l'estudi de l'Eix Central de Cerdanyola del Vallès, amb l'objectiu d'establir les bases per a unes actuacions en espais urbans per consolidar la zona com a centre urbà i millorar les connexions entre barris i l'aprofitament dels equipaments. L'àmbit del projecte està format per la Plaça St. Ramon i els vials adjacents de les façanes  est i oest de la plaça, així com els carrers de la Mare de Déu del Pilar i de les Escoles. El total de la intervenció té una superfície aproximada de 5.200 m2. El present projecte proposa l'arranjament de la Plaça St. Ramon. La proposta s'ha desenvolupat amb l'objectiu de crear un espai lliure d'ús públic que integri les preexistències del lloc, resolgui els límits i desnivells de l'entorn, millori l'accessibilitat, així com la il·luminació i serveis.

Pressupost:

1.364.458,07 €


Responsables:

Els redactors del projecte són:

  • Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Direcció de Serveis de l'Espai Públic

Empresa executora:

L'empresa que executa les obres és:  GRUPMAS CONSTRUCTORS, SLULogin